Den nationella normen för utbildning av naturguider fungerar som ett verktyg för att bidra till kvalitet på naturguidning i Sveriges natur och kulturlandskap.
Föreningen för nationell utbildningsnorm för naturguider är huvudman för normen.

Med naturguide menar vi personer som guidar om och i naturen och kulturlandskapet. Dessa personer kan också kallas kulturmiljöpedagog, naturvägledare eller utomhuspedagog, beroende på inriktning. En naturguide guidar oftast deltagarna som själva sökt sig till aktiviteten på sin fritid.

Utbildningsnormen innehåller följande moment:

Moment 1: Kommunikationsförmåga – minst 5 dagar
Moment 2: Logistik, organisation och planeringsförmåga – minst 5 dagar
Moment 3: Säkerhet: förebyggande och incidenthantering – minst 3 dagar + L-CABCDE
Moment 4: Värdskap, ledarkompetens och service – minst 5 dagar

Du som utbildar naturguider är välkommen att ansöka om att få din utbildning godkänd enligt normen.


Information om föreningen

Föreningen är huvudman för den nationella normen för utbildning av naturguider.
Det är föreningen som hanterar prövning av utbildningsanordnares rätt att diplomera enligt utbildningsnormen.
De som kan bli medlem i föreningen är utbildningsanordnare, såsom universitet, folkhögskolor, yrkeshögskolor, gymnasier, studieförbund, utbildningsföretag och ideella utbildningsorganisationer, som kan uppvisa en kursplan eller motsvarande som uppfyller den nationella normens krav, och aktörer som bidrar till samordning av och överblick över arbetet.

Ansök om medlemskap genom att skicka följande information till: info@utbildningsnorm-naturguider.se:

  • Organisation, Organisationsnummer, Hemsida, Kontaktperson, E-post, Telefonnummer

samt betala medlemsavgiften (1 000 kr per år) till bankgironr 5185-3117

Styrelse

Ordförande: Kersti Beck Larsson
Kassör: Alexander Baker
Ledamöter: Per Sonnvik, Sofie Tiger, Michael Cederback, Emil Ejermo/Mattias Ljunggren

Kontakt till styrelsen: info@utbildningsnorm-naturguider.se:

På gång

Årsmöte 14 mars 14-16

Länk anmälan: 
https://slu.se/FUNarsmote2024

Inbjudan som dokument

Föreningen har inför 2024 uppdaterad normen se fliken Normbeskrivning.


Styrelsen 2023-2024

Alexander Baker
Han är naturguide som driver guidenätverket Outdoor People of Bergslagens samt jobbar med, och utbildar i, hållbar natur- och kulturturism via det nystartade Bergslagens Visitor Center i Södra Hyttan. Alexander jobbar även som Folkhögskolelärare och driver kursen Förberedelsekurs Certifierad Naturguide via Österlens Folkhögskola.

Mattias Ljunggren

Han är utbildad och legitimerad lärare inom Idrott och hälsa och Biologi med behörighet på gymnasienivå och har jobbat med utbildning i snart 20 år. Just nu arbetar han som profilansvarig inom Naturturismprogrammet på Ryssbygymnasiet i Småland där han håller i flertalet kurser inom naturturism. Det stora intresset finns inom äventyrsturismen där han instruerar inom havskajak, mountainbike och klättring. Vidare fungerar han som instruktör inom Säker skog mot motor- och röjmotorsåg samt terränghjuling.

Kersti Beck Larsson, Askersund
Ni hittar mig ofta i norra Vätterns skärgård i min kajak eller som guide i Tivedens skogar.
Genom att lära känna de olika arterna blir man mer mån om att skydda dem, jag vill som naturguide vägleda andra in i naturen.

Michael Cederback
Han har ett genuint intresse för friluftsliv och ett autentiskt engagemang i klimat- och miljöfrågor. Han är utbildad Folkhögskolelärare och har gått Fjälledarutbildningen på Storumans Folkhögskola. Professionellt har Micke många års erfarenhet av att guida människor i både Sverige och Alperna. 

Per Sonnvik
Han jobbar som projektledare på SLU Centrum för naturvägledning. Han har sedan 2008 deltagit i arbetet med utbildningsnormen och certifieringssystemet. Han har utbildat sig enligt Fjälledarnormen och är Certified Interpretive Guide hos Interpret Europe.

Sofia Tiger
Sofia Tiger arbetar som föreståndare och naturvägledare på naturum i Fulufjällets nationalpark. Hon har suttit med i gruppen som tagit fram den nationella certifieringen för naturguider och är själv Certified Interpretive Guide inom Interpret Europe.

© Copyright Utbildningsnorm Naturguider